Historia

Helmikuun 27.päivänä vuonna 1982 joukko Huopanankoskelaisia virkistyskalastuksesta kiinnostuneita henkilöitä kokoontui Huopanankoskelle silloiselle Sisämaan kaupalle Veikko Lindlöfin luokse, tarkoituksenaan perustaa virkistyskalastusseura Viitasaarelle.
Kokoonkutsujana toimi Oiva Tuohimetsä, ja niinpä uusi kalastusseura perustettiinkin, ja se sai nimekseen Huopanankosken Kala-Ketut ry. Seura liittyi jäseneksi Keski-Suomen Erämiespiiriin, ja Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliittoon. Seuran tarkoituksena oli vetää nuoria mukaan kalastusharrastuksen piiriin, ja valvoa maattomien ja vesialuetta omistamattomien harrastekalastajien etuja. Kalastuskilpailujen järjestäminen ja niihin osallistuminen oli myös osa harrastustoimintaa. Seuran jäsenet menestyivätkin hyvin lähialueen ja hiukan kauempanakin olleissa kisoissa.

Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Oiva Tuohimetsä, hänen jälkeensä yhdistystä
luotsasi Veikko Lindlöf. Tuolloin yhdistys oli vielä Huopanankosken Kala-Ketut ry. Sihteerinä toimi koko yhdistyksen toiminnan ajan Sinikka Lindlöf.

Yhdistys toimi vaihtelevalla aktiivisuudella aina Joulukuun 8. päivään 1996 asti. Tuolloin joukko entisiä perustajajäseniä ja muutamia uusia henkilöitä olivat saaneet jossain saunanlauteilla idean perustaa Viitasaarelle jälleen uusi kalastusseura.
Viitasaarellahan on toiminnassa Suomen Kalamiesten keskusliitoon kuuluva seura Yläkeiteleen Koukku ry. Osa tämän seuran jäseniä halusi perustaa uuden kalaseuran, ja he lähestyivät silloista "Kala-Kettujen puheenjohtajaa Veikko Lindlöfiä, josko hän lähtisi mukaan uuden seuran
toimintaan.
Neuvottelujen tuloksena oli kuitenkin, "että kannattaako uutta yhdistystä perustaa, koska entinenkin "Kala-Ketut" seura on edelleen yhdistysrekisterissä, sen toiminta vain on hiipunut"?
Niinpä tulimmekin siihen tulokseen, että otetaan vanha seura käyttöön. Vaihdettiin vain Piiri- ja
keskusjärjestöä, eli liityimme Keski-Suomen Kalamiespiiriin ja Suomen kalamiesten keskusliittoon. Tässä yhteydessä seuran säännöt vain muutettiin vastaamaan kyseisten
keskusjärjestöjen sääntöjä.
Myös uuden yhdistyksen nimi vaihdettiin. Näin syntyi Viitasaaren Kalakaverit ry. Nykyisellä nimellään yhdistyksen ensimmäinen kokous pidettiin 14.12.1997.

Viitasaaren Kalakaverien puheenjohtajana on koko sen toiminnan ajan ollut Mikko Niskanen. Sihteerinä on toiminut Kalevi Masalin ja Rahaston hoitajana Helena Masalin.
Yhdistyksen toiminta on laajentunut ja paisunut koko ajan, mutta päätarkoitus yhdistyksellä on koko sen toiminnan ajan ollut kalastuksen ja sen eri muotojen saattaminen kaikkien- ja ennen
kaikkea nuorison harrastukseksi.

Yhdistys järjestääkin monenlaista toimintaa mm. nuorille, niistä lähemmin nuorisotoiminta sivuilla.
Kilpailutoiminta niihin osallistuminen, ja niiden järjestäminen on myös ollut harrastuksen yksi
merkittävä osa. Huopanankosken Kala-Ketut ottivat aikoinaan käyttöön Viitasaaren avoimien mestaruuskisojen pitämisen pilkkionginnassa. Nyt kilpailut ovat saaneet myös saman nimen Uistelu- ja Rantaongintapuolella.
Yhdistys on järjestänyt myös merkittäviä koko maakuntaa käsittäviä kilpailuja, niin pilkkionginnassa, rantaonginnassa, kuin uisteluunkin liittyen. Piirin Cup-kisoja on ollut useita, ja nyt olemme olleet mukana jo muutaman vuoden järjestämässä Humminbird Cup:in yhtä
osakilpailua, Suovanselkä uistelua.

Yhdistys järjestää myös monenlaista muuta yhteistä toimintaa. On perinteiset jokavuotiset pikkujoulut. Yhteisiä tapahtumia kesäisin, saappaanheittoa ym. ym.
Yleisiä kokouksia pidämme kaksi kappaletta. Syyskokouksessa valitsemme toimihenkilöt, hyväksymme toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kevätkokouksessa vahvistamme mm. yhdistyksen tilit. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä noin 6-10
kertaa vuodessa.

Yhdistys täytti 2002 vuonna 20 vuotta, ja nyt uudella nimellä sitä luotsataan nimenmuutoksen kymmenvuotisjuhlaan, joka on vuonna 2006. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Viitasaaren
Kalakaverien kanssa vietetyt kilpailuihin osallistumiset tai muu sosiaalinen kanssakäyminen on tuottanut hienoja hetkiä jo tuhansille Suomalaisille kalastajille.


Tulkaa edelleenkin joukkoomme viettämään vapaa-aikaanne, joko jäseninä tai muuten toimintaamme osallistujina.